Ik verkoop niet langer Superpoownie-producten vanuit deze website. Het restant van de Superpoownie-producten is overgenomen door de website van paardenluxes.nl; je kan ze nu alleen nog daar bestellen.

© Iris van Blijderveen Design 2011 — 2017 · Alle rechten voorbehouden. Geen enkel materiaal van deze website mag gereproduceerd, gepubliceerd, of op elke andere manier gebruikt worden zonder expliciet geschreven toestemming van de eigenaar, Iris van Blijderveen. Tevens kunnen er geen rechten worden ontleend n.a.v. de informatie op deze website.